شنبه چهاردهم مهر ۱۳۸۶

جزييات فروش داروهاي سقط جنين در ناصرخسرو

جزييات فروش داروهاي سقط جنين در ناصرخسرو

 

زنان ايران، 17 شهريور 82: مطابق قانون ايران، سقط جنين عملي خلاف است و شخص خاطي مشمول مجازات قرار مي گيرد. اما تعداد زناني كه هر روز و هر روز به طور مخفي، در مكانهاي غير استاندارد و توسط افراد غير متخصص دست به اين كار مي زنند، اصلا كم نيست. زنان و دختراني كه براي عملي كاملا تخصصي و پزشكي، از راههايي كاملا غير علمي و خود سرانه بهره مي گيرند.
يكي از اين راهها و شايد معمولترين آنها استفاده از آمپولهاي سقط جنين است كه به صورت قاچاق در بازار آزاد داروي ايران به فروش مي رسند. 
اين آمپولها تحت عنوانيني چون ” پروستادين“ ، ” پروستوگلندين“ و يا تحت نام تجاري 2E در بازار آزاد دارو توسط فروشندگان ناصرخسرو، دلالهاي دارو و حتي دارو خانه هاي آشنا به فروش مي رسند.
يكي از فروشندگان داروي خيابان ناصر خسرو در گفتگو با خبرنگار زنان ايران، در خصوص چگونگي ورود اين داروها به ايران گفت: آمپولهايي كه در بازار ايران به فروش مي رسند، هندي هستند و از پاكستان به صورت زميني وارد ايران مي شوند.
وي با بيان اينكه اصولا اين آمپولها بايد به صورت دوتايي خريداري و مصرف شوند گفت: ما به خريداران راهنمايهاي مربوط به مصرف را هم ارئه مي دهيم. مثلا بايد دومي را در قاصله 40 دقيقه اي از آمپول اول تزريق كنند ، همراه با فعاليت بدني زياد و يا اينكه براي جنين بالاتر از 2 ماه عملا بي مصرف هستند.
اين فروشنده در خوص قيمت فروش اين دارو گفت: براي خود ما حدود 2500 تا 3000 تومان تمام مي شود، اما تا جفتي 70 هزار تومان هم مي فروشند. اين كاملا بستگي به فروشنده و خريدار دارد. مثلا خريداري كه مجرد است و نياز شديدي به اين دارو دارد، بالطبع پول بيشتري هم مي پردازد. اما قيمت عمومي و عرفي فروش اين دارو 14 و يا 15 هزار تومان است.
وي در خصوص تعداد مراجعه كنندگان و سن و سال عمومي آنها گفت: فقط روزي 15-16 نفر به خود من مراجعه مي كنند. كه با توجه به تعداد زياد فروشنده ها و داروخانه هايي كه اين داروها را مي فروشند، رقم بالايي مي شود. 
اين فروشنده در ادامه افزود: از همه سني مشتري داريم. از 16 ساله تا حدودا 45-46 ساله. كه بيشترين تعداد در گروه سني 25 تا 35 سال قرار دارند.
وي در خصوص اينكه آيا داروهاي تقلبي هم در اين زمينه به فروش مي رسند، گفت: تقلبي نه ولي تاريخ گذشته خيلي زياد .

منبع:
 www.womeniniran.org/82/news/06=n82/04-6=82/01-17=06news.htm
نوشته شده توسط دکتر مهدی چوقادی در 13:33 |  لینک ثابت   •